lokalizacja

SADKI

ul. Wyrzyska 22

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

 

 Zarząd Spółdzielni jest jednoosobowy i kieruje nim:

 Prezes - Joanna Wydrzyńska

 

Pełnomocnikami Zarządu są:

Mariola Bombicka oraz Ewa Nita

 

Rada Nadzorcza  

Przewodnicząca: Teresa Józefiak

Zastępca: Andrzej Lemański

Członkowie: Anna Kuczyńska, Ewa Kuczyńska i Leszek Lipiec.

Dane adresowe

 

Spółdzielnia Handlowo - Produkcyjna w Sadkach

ul. Wyrzyska 22
89-110 Sadki

 

Kontakt

 

+48 52 385 07 12

 

shpsadki@wp.pl 

   

Biuro czynne od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.00-15.00

 

Nr rachunku

 

Bank Spółdzielczy

42 8179 0009 0030 0911 2000 0010